Tesis Yönetiminde Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, bir tesisin yasal, finansal, operasyonel, süreç ve performans açısından maruz kaldığı tehditler olarak adlandırabiliriz. Herhangi bir riski belirlemek, derecelendirmek, değerlendirmek, önceliklendirmek, riskin kimleri ve nasıl etkilediğini ve hatta risk karşısında alınacak tedbirleri belirlemek gerekiyor.

Devam

Data Center Commissioning Nedir?

Artık günümüzde neredeyse Veri Merkezi olmayan tesis kalmadı. Bundan sonra yapılacak tesislerde ise Veri Merkezi artık proje aşamasında tasarımlanmakta. Dolayısı ile bir Veri Merkezinin tesis içinde yeri ve önemine bağlı olarak Veri Merkezinin tesis ile uyumlu bir şekilde devreye alınması ve Veri Merkezinin işletilmesi iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli bir konu haline gelmiştir.

Devam