Sürdürülebilirlik

Well Building Sertifikası Nedir?

ilk versiyonu 2014 yılında oluşturulan ve sonraki ikinci versiyonu ise 2018 yılında pilot uygulaması ile başlayan ve 2020 Haziran ayında hayata geçen Well V2 Building Sertifikası, insanların bina ve yapılar içinde sağlık ve refahını, tasarımı etkileyerek, operasyonel süreçler ve politikalar yoluyla geliştirmeyi, refah kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan ve bilimsel araştırmalar ile destekleyen bir dizi stratejiler bütünüdür. Günümüzde Well V2 olarak oluşturulan standartlar Well V1 ilk versiyonunun temelleri üzerine inşa edilerek geliştirilmiş bir standarttır. Özellikle geniş kapsamlı olarak küresel düşünce liderleri, doktorlar, halk sağlığı uzmanları, bina bilim insanları ve kurumsal yöneticilerden oluşan çok çeşitli topluluklar tarafından, kanıta dayalı, doğrulanabilir, uygulanabilir ve geri bildirimler ile desteklenebilir bir şekilde Well V2 standardı oluşturulmuştur.

WELL ile IWBI (International WELL Building Institute / Uluslararası Well Bina Enstitüsü), teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. İnsanların gelişmesi amacıyla binaları ve organizasyonları sağlığı ve esenliğini geliştirecek şekilde dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Son bilimsel araştırmalar ve sektördeki en iyi uygulamalar ile erişilebilir, uygulanabilir ve adil bir derecelendirme sistemi hedefiyle Well standarttı insan refahını maksimize etmek için sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir.  

2014 yılından bu yana, Fortune 500’ün 100’den fazlası dahil olmak üzere 2.000’den fazla şirket, kuruluşlarında sağlığı ölçeklendirmek için kanıta dayalı bir yol haritası olarak WELL’i benimsemiş.

WELL Standardının odağında insan olmakla birlikte standart kullanıcılara, hava, su, beslenme, ışık, hareketlilik, termal konfor, ses, malzeme, zihin, topluluk ve inovasyon gibi konularda daha iyi deneyimler sunmak üzere tasarlanmıştır.

Well V2 Standardı İlkeleri

WELL’in bu en son sürümü, insan sağlığını yükseltmek ve herkes için refahı teşvik etmek isteyen herhangi bir ortama veya kuruluşa uyacak şekilde duyarlı, kapsayıcı ve uyarlanabilir, ölçeklenebilir ve küresel olarak uygulanabilir bir özellik seti olarak aşağıdaki ilkeler üzerine kurulmuştur.

Adil:  Dezavantajlı veya savunmasız nüfuslar dahil olmak üzere çeşitli insanlara fayda sağlamayı amaçlar.
Global: Dünya çapında birçok alanda uygulanabilir, ulaşılabilir ve önerilir.
Kanıta dayalı:  Danışmanlar ve işbirlikçi bir uzmanlar grubu tarafından doğrulanan, farklı disiplinler arasında çeşitli ve titiz bir araştırma bütününden yararlanır. 
Teknik olarak sağlam:  Sektördeki en iyi uygulamaları tanımlar, performans ve stratejileri üçüncü taraf süreciyle doğrular.
Müşteri odaklı:  Özel koçluk hizmetleri, dinamik kaynaklar ve sezgisel bir platform aracılığıyla WELL, kullanıcılarının başarısına sponsor olur.
Dayanıklı:  Araştırma, bilim, teknoloji ve toplumdaki gelişmelere ayak uydurur, yeni bulguları entegre ederek sürekli gelişir. 

Well V2 Değerlendirme Süreci

WELL v2, önceki yinelemeleri ve pilot uygulamaları, tüm proje türlerini ve sektörleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olarak tek bir derecelendirme sisteminde birleştirir. Sistemin, farklı proje türlerini ve coğrafyaları barındırmak için ve yeni kanıtlara ve sürekli gelişen halk sağlığı zorunluluklarına yanıt olarak, zaman içinde özgüllük ve uzmanlık açısından adapte bir şekilde büyümesi amaçlanmaktadır.

EVRENSEL ÖNKOŞULLAR

Ön koşullar, WELL Sertifikalı bir mekanın temel bileşenlerini tanımlar ve sağlıklı bir binanın temeli olarak hizmet eder. WELL v2, tüm projeler için evrensel bir dizi ön koşul sunar. Bu kapsamda belgelendirme için tüm ön koşullar ile birlikte sistemin tüm parçalarının uygulanması zorunludur.

ANLAMLI AĞIRLIKLARLA ESNEK OPTİMİZASYONLAR

Optimizasyonlar, projelerin WELL’deki sertifikasyon gereksinimlerini karşılaması için isteğe bağlı yollardır. Proje ekipleri, hangi optimizasyonların izleneceğini ve her optimizasyonda hangi bölümlere odaklanılacağını seçebilir.

WELL v2, puan tabanlı bir sistemde çalışır ve her proje puan kartında 110 puan bulunur. Tüm optimizasyonlar, değişen puan değerleriyle ağırlıklandırılır. Bir özelliğin maksimum puan değeri, parçalarının toplamı ile belirlenir. Bir parça, bir özelliğin belirli bir sağlık ve esenlik endişesini veya sağlığı geliştirme fırsatını ne ölçüde ele aldığı ve müdahalenin potansiyel etkisi olarak tanımlanan etki potansiyeline göre ağırlıklandırılır.  Bazı optimizasyonlar girift bir yapıya sahip olduğu için için bir bölümden puan elde etmek başka bir bölümde puan elde etmeye bağlıdır.

DİNAMİK PUAN KARTI

WELL dijital platformu, benzersiz bir puan kartının geliştirilmesi yoluyla proje ekiplerine rehberlik eder. Dijital platform, proje ekibi tarafından daha fazla tanımlanabilen ve iyileştirilebilen projeye özel parametrelere dayalı bir dizi özellik önerir.

Performansı Doğrulanmış Özellikler

WELL performansa dayalı bir sistemdir. Her WELL projesi, bina performansının yerinde test edilmesiyle doğrulanır. Bu uygulama, yüksek performanslı binalar için esastır ve proje ekiplerinin fiziksel çevre ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamasına yardımcı olur. 

Yerinde değerlendirme ve test etme sürecine Performans Doğrulaması denir. Çeşitli hava ve su kalitesi parametrelerinin yanı sıra ses ve ışık seviyeleri için yerinde ölçümler alınmaktadır. Geleneksel bina işletmeye alma işleminden farklı bir süreçtir ve binanın WELL gereksinimlerine göre amaçlandığı gibi çalışmasını sağlar.

Performans Doğrulama, projenin belgelerini doğrulamak ve tüm WELL konseptlerini kapsayan bir dizi performans testi, yerinde kontrol ve ölçümü tamamlamak için genellikle binada bir ila üç gün geçiren yetkili bir WELL Performans Test Temsilcisi tarafından tamamlanır. Test, IWBI’nin WELL Performans Doğrulama Kılavuzunda bulunan örnekleme protokollerine göre tamamlanmaktadır.

Well Proje Tipleri

WELL v2 projeleri, öncelikle sahiplik türüne göre belirlenen iki ana gruptan birine girer: 

 • Mülk sahibi: Proje, esas olarak proje sahibi tarafından kullanılır (bu, bina sahibinden farklı olabilir).
 • WELL Core: Proje sahibi, proje alanının küçük bir bölümünü işgal eder ve alanın çoğunu bir veya daha fazla kiracıya kiralar/kiralar.

 

Gayrimenkul Sahibinin Kullandığı Projeler

Gayrimenkul sahibi tarafından oluşturulan projelerde binayı, gayrimenkul sahipleri, çalışanları veya kiracılar kullansa da hepsi proje sahibine bağlıdır.  Sahibi tarafından kullanılan projeler Bronze, Silver, Gold veya Platin seviyesinde WELL Sertifikası ile ödüllendirilir.

İç mekanlar proje sahibinin binanın yarısından daha küçük olan kiraladığı özel bir durumunu temsil eder. İç mekan projeleri, gayrimenkul sahibi tarafından kullanılan diğer projeler gibi çalışır, ancak bazı durumlarda, temel bina içindeki olanaklar için kredi alına bilinir.  Diğer durumlarda, iç mekan projelerinin, bina sistemlerine veya HVAC sistemi gibi proje sahibinin kontrolü dışındaki alanlara uygulanan özellik gereksinimlerini karşılamak için gayrimenkulün ana sahibi ile işbirliği yapması veya çalışması gerekebilir. 

Well Core Projeler

WELL Core, kiracılara fayda sağlamak için temel özellikleri uygulamak isteyen çekirdek ve kabuk binalar (temel binalar olarak da bilinir) için ayrı bir yoldur. Bu projelerde, düzenli sakinlerin çoğunluğu proje sahibine bağlı değildir. Proje alanının en az %75’inin bir veya daha fazla kiracı tarafından işgal edilmesi ve/veya binada tüm kiracıların erişebileceği ortak alan olarak hizmet etmesi koşuluyla, herhangi bir bina türü WELL Core’a kaydolabilir. Proje sahibine bağlı olan ancak proje mülkünün yönetimiyle ilgisi olmayan ofislerin, proje sahibine bağlı olmayan ek kiracılar net kiralanan alanın en az %60’ını işgal etmesi koşuluyla, kiracı olarak kabul edilebileceğini unutmayın. WELL Core projelerine Bronze, Silver, Gold veya Platinum seviyesinde WELL Core Certification (Well Çekitdek Sertifikası) verilir.

Proje alanının en az %60’ı için WELL Core’un uygun olduğu karma kullanımlı binalar, tüm binayı WELL Core için tescil ettirebilir. Proje sahibi tarafından işletilen/kullanılan alanlar “kiralanmayan alan” olarak kabul edilir (aşağıdaki Kapsam ve Uygulanabilirlik bölümüne bakın). Kiralanmayan alanlar, binanın ortak alanlarını ve doğrudan bina yönetim ekibinin kontrolü altındaki özel alanları içerir. WELL Core’un proje alanının %60’ından daha azına uygun olduğu karma kullanımlı binalar, binanın bir veya daha fazla bölümünü, duruma göre WELL Certification veya WELL Core Certification için ayrı projeler olarak kaydetmelidir.

Proje Tiplerine Göre Uygulanabilirlik ve Puanlama

Proje tiplerine göre, nüfusa ve proje alanına bağlı olarak, WELL Core projeleri için farklı uygulama kapsamlarına sahiptir. Örneğin, günışığı (L05) veya bisiklet parkı (V04) gibi bazı özellikler tüm binada karşılanmalıdır. Sağlık hizmetleri (C06) veya çocuk bakımı (C10) avantajları sunmak gibi diğer özellikler yalnızca proje sahibinin yetkisi altındaki alanlar veya personel için geçerlidir. Bu kapsamda uygulanabilirlik tanımları;

 • Tüm Bina : Proje sınırları içindeki tüm alanları içerir. Bazı özellikler, projelerin kiracı bütçesi sağlayarak bir özellik elde edebileceğini gösterir. Bu yolu kullanmak için proje ekiplerinin dokümantasyon incelemesinin bir parçası olarak, tasarım varsayımlarını, bütçeyi doğrulayan, tasarım ve inşaat sürecinde kiracı tarafından kullanılabilecek örnek kesim sayfalarını (geçerli olduğu şekilde) sunması gerekir.
 • Geliştirici Yapısının Kapsamı : Proje ekibinin sorumlu olduğu tüm kiralanmayan alanları ve kiralanan alan içindeki tüm inşaatları içerir.
 • Kiralık Alanlar : Kiralanan veya satılık alanlar dahil olmak üzere, şu anda işgal edilmeyen proje sınırları içinde kiracılara kiralanan veya sahip olunan tüm alanlar. 
 • Kiralanmayan Alanlar : Proje sınırları içinde kiralanmış alan olarak kabul edilmeyen tüm alanlar.
 • Bina Yönetimi Personeli : Yükleniciler ve taşeronlar dahil, binanın bakımından ve işletilmesinden sorumlu kişiler. Binada ayda 30 saatten az zaman harcayan işçiler (yani, düzenli oturmayanlar) bina yönetim personeli olarak kabul edilmez.
 • Doğrudan Personel:  Proje sahibi tarafından doğrudan istihdam edilen personellerdir. Not: Bir proje yerinde doğrudan personeli yoksa (yani, bina tamamen sözleşmeli bina yönetimi personeli tarafından işletiliyorsa), projenin, bina yönetimi personelinin tümü veya tanımlanmış bir alt kümesi için özellik gereksinimlerini karşılayarak puan kazanmasına izin verilir. Projeler, ön koşullar da dahil olmak üzere tüm özelliklerde tek bir tutarlı popülasyon kullanmalıdır (örneğin, doğrudan personeli olmayan bir proje, aynı insan grubu için tüm ön koşulları karşılıyorsa, yalnızca bina yönetimi personeli için bir optimizasyonu karşılamak için bir puan kazanabilir)

WELL Core projeleri, gereksinimlerin proje içindeki tüm kullanıcılara ne ölçüde fayda sağladığına bağlı olarak, sahibi tarafından kullanılan projelerden farklı parçalar ve özellikler için farklı puan değerlerine sahiptir. Tüm bina için karşılanması gereken özellikler genellikle WELL Core için daha değerliyken, kiracılar üzerinde etkisi olmayan veya sınırlı etkisi olan özelliklerin değeri genellikle düşer. 

Bazı özellikler, WELL Core projelerinin, kiralanmayan alanlara ek olarak kiralık alanlarda (kiracı alanları) özellik gereksinimlerini uygulamak için ek puan kazanmasını sağlar. Ayrıca, kiralanmayan alanın proje alanının %40’ını veya daha fazlasını oluşturduğu projeler için, bazı özellikler (Çekirdek notlarda belirtilmişse) için ek puan, gereksinimleri kiralanmayan alana genişletmeden kazanılabilir. Projeler, özellik başına yalnızca bir ek puan için uygundur. WELL Core için uygulanabilirlik ve ek puan kazanma potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik, dijital standartta sağlanmaktadır. Bu kılavuzu görüntülemek için dijital standartta “WELL Core” görünümünü seçtiğinizden emin olmalısınız.  

Ek puanlar kazanmak için, WELL Core projeleri öncelikle kılavuzda belirlenen özelliğin temel gereksinimleri karşılamalıdır. Bunun istisnası, mevcut durumdaki nüfus veya ilgili proje alanını kapsamına almayan projelerdir; bu projeler, ilk olarak temel özellik gereksinimini karşılamadan puan kartlarındaki ek puanları takip edebilir.

WELL Standardı Türleri (Silver, Platinum, Gold)

Performans Testi Kapsamı

WELL Core projeleri performans testi için, toplam bina zemin alanının en az %2,5’i mevcut olmalıdır. Mevcut test alanı, doğrudan bina yönetim ekibinin kontrolü altındaki tüm ortak alanları içermelidir. Ortak alanlar ve mal sahibi kontrolündeki alanlar, toplam bina kat alanının %2,5’inden daha azını oluşturuyorsa, proje bu eşiğe ulaşmak için kiracı alanlarıyla desteklenmelidir. Bu durumlarda kiralık alanlarda test, kiracı doluluktan önce veya sonra yapılabilir.

Bazı performansa dayalı optimizasyonlar, ödüllendirilmek için kiracı alanlarında test yapılması gerektiğini açıkça belirtir. Proje, test için uygun olan belirli alanların belirlenmesinden ve Green Business Certification, Inc. (GBCI) ve WELL Performance Testing Agent’a iletilmesinden sorumludur.

Çok Aileli Konut Projeleri

Çok aileli konut projeleri, ortak yapı elemanlarına sahip tek bir binada en az beş konut birimi içeriyorsa, WELL’i takip edebilir. Uygun fiyatlı konut, piyasa fiyatı ve lüks gibi tüm pazar eşiklerindeki daireler, apartmanlar, şehir evleri ve diğer konut kompleksleri Well için uygun projelerdir.

Çok aileli konut projeleri, düzenli sakinlerin çoğu kiracı olmasına ve proje sahibi konut birimlerinin uyumunu tamamlamamasına rağmen, WELL Sertifikasyon yollarını kullanır (yani, WELL Core değil). Sakinler tarafından kurulan öğeler, özellik gereksinimleri kapsamında değildir, ancak bu öğelerin diğer özellikler için performans testi sonuçlarını etkileyebileceğini unutmayın.

Bronz veya Gümüş düzeyinde sertifika isteyen çok aileli konut projeleri için konut birimlerinde ön koşul özellikleri için performans testi gerekli değildir. Ancak projeler, bir konut birimi örneğinde test koşulları olmadan Altın veya Platin elde edemez. Daha fazla ayrıntı için A01, W01, W02, L02 ve T01 Özelliklerine ve WELL Performans Doğrulama Kılavuzunun Çok Aileli Konutlar için Örnekleme Oranları bölümüne bakın. Optimizasyonlar için, projenin Gold veya Platinum’u hedefleyip hedeflemediğine bakılmaksızın, konut birimleri içinde test yapılması gerekir. 

Yeniden sertifikalandırma sırasında, tüm sertifika seviyeleri için, konut birimlerinde test gerekli değildir – yalnızca bina yönetimine ayrılmış ortak alanların testi yeterlidir.  

WELL PUANLAMASI ve ÖDÜLLERİ

WELL Sertifikasyonu, 10 kavramın tamamında en yüksek sağlık başarısını temsil eder. Projeler, WELL Sertifikasyonunun farklı seviyelerine yönelik belirli sayıda puanın yanı sıra tüm ön koşulları sağlamalıdır:

Projeler ayrıca İnovasyon konseptinde on puan daha alabilir. Bir proje, I01 Özelliği için yenilikler olarak bu kavramlar içinde henüz takip edilmeyen özellikleri veya parçaları sunarak, projenin zaten maksimum 12 puana ulaştığı kavramlarda ek puanlar arayabilir. Bu gönderiler, o bölümün listelenen puan değerine bakılmaksızın bölüm başına bir puan değerindedir.

Projeler, konsept başına en fazla 12 puan ve on konseptte toplam 100 puandan fazla kazanamaz. 

SERTİFİKALAMA

WELL ön ön sertifikasyon, proje sahiplerinin sağlık ve esenliğe bağlılık göstermelerine, bir projenin önerilen özelliklerini alanı işgal etmek isteyen potansiyel kiracılara pazarlamasına ve tam WELL Sertifikasyon incelemesi sırasında projenin hangi özellikleri elde etmesinin muhtemel olduğunu belirlemesine olanak tanır. Tamamlanmış bir proje için geçerli olan WELL Sertifikasyonundan farklı olarak, halen yapım aşamasında olan projeler, inşa halindeki koşullar yerine mevcut planlara dayalı dokümantasyonu kullanarak ön sertifika alabilir. Ayrıca, performans testi sonuçları, ön sertifikalandırma sırasında geçerli ve/veya gerekli değildir.

WELL ön sertifikasyon, optimizasyonlarda 40 puanın yanı sıra tüm ön koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Bu minimumun üzerinde, ön sertifikasyon ataması, kaç noktanın başarıyla gözden geçirildiğini ayırt etmez (örneğin, “Ön Sertifikalı Altın” yoktur).

WELL SKOR

Bireysel (veya tüzel kişiliğiyle üye olan kuruluşlar, kuruluşun tamamının sağlık ve esenlik başarılarını yansıtan bir metrik olan WELL skoru almaya hak kazanır. WELL skoru, 0 ile 100 arasında değişen bir tam sayıdır ve organizasyon içindeki proje lokasyonları tarafından elde edilen ortalama puan sayısı olarak hesaplanır ve her lokasyondaki kullanıcı sayısına göre ağırlıklandırılır.

Ön koşullara puan verilmez, ancak tüm ön koşulları karşılamayan projeler, optimizasyonlar yoluyla 49’dan fazla puan elde etmiş olsalar bile, WELL Puanına maksimum 49 puan katkıda bulunur. 

KUYU ÖZELLİKLERİNİN UYGULANMASI

Proje kapsamını doğru bir şekilde tanımlamak ve bir proje için hangi özelliklerin geçerli veya uygun olabileceğini belirlemek için, bina içindeki farklı alanlara ve popülasyonlara WELL özelliklerinin nasıl uygulanacağını anlamak önemlidir.

PROJE SINIRLARI

WELL sertifikasını takip eden projenin sınırlarının belirtilmesi veya projenin sınırlarının tanımlanması, projenin kapsamına daha fazla özgüllük getirir. Proje sınırı, tüm özellikler arasında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Proje sınırı, projeye özellik gereksinimlerine uymada bir avantaj sağlamak için binanın, alanın veya sitenin bölümlerini makul olmayan bir şekilde hariç tutamaz. Proje, tüm tanıtım ve tanımlayıcı materyallerde projenin kapsamını doğru bir şekilde iletmeli ve proje sınırlarının dışında kalan herhangi bir alandan ayırt etmelidir. WELL sertifikasyonunu takip eden proje net bir sınır ile tanımlanmalıdır, öyle ki proje, WELL sertifikasını takip eden projenin parçası olmayan alanların herhangi bir bölümünden fiziksel olarak farklı olmalıdır. 

Proje sınırı hem iç hem de dış mekanları içerebilir. Proje sınırının dış alanları içermesi durumunda, kayıt sırasında proje alanı belirlenirken (fiyatlandırma amaçları dahil) bu alanın sayılmaz. Proje boyutunun nasıl hesaplanacağı konusunda daha fazla rehberlik için WELL Sertifikasyon Kılavuzunu incelemesiniz.

WELL özellikleri, dış alan dahil olmak üzere proje sınırları içinde karşılanmalıdır. Özellik M09 Bölüm 2’deki yollardan biri, projelerin bina sakinlerinin erişebileceği bir dış alan sağlamasını gerektirir. Bu alanın sayılması için proje sınırları içinde olması ve dolayısıyla, Özellik X10’da (takip ediliyorsa) haşere yönetimi ve böcek ilacı kullanımı ve Özellik L02 için yollardaki aydınlatma seviyeleri gibi dış alanları etkileyen diğer özelliklerin kapsamında olması gerekir. 

Proje Sınır İzinleri

Bazı özellikler, proje sınırının belirli bir mesafesindeki bir alanın özellik gereksinimlerine yönelik olarak kullanılmasını açıkça sağlar. Özellikle, her strateji için izin verilen mesafeyi belirtir. Örneğin, Özellik N08, proje sınırına 200 m yürüme mesafesinde belirlenmiş bir yemek alanı gerektirir. Bu durumlarda, işlevsel bir bina girişinden yaya erişimli bir yol boyunca mesafe ölçülür (hesaplamada yükseklik değişikliği dikkate alınmaz). Alan proje sınırlarının dışında yer alırsa, projenin takip ettiği diğer özelliklerin gereksinimlerine tabi değildir. Bu alanlar proje sınırları içinde de sağlanabilir, bu durumda diğer WELL gerekliliklerine tabidirler. 

Bazı özellikler, proje sınırları dışında temel binaları tarafından sağlanan olanaklar için kredi talep etmelerini sağlayan iç mekan projeleri için bir sertifika notu içerir. Örneğin, bir iç mekan düzenleme projesi, girişi (kullanıcı tarafından erişilebilirse) Özellik V03’e doğru zemin kata bağlayan merdivenleri kullanabilir. Bir özellik belirli bir miktarda olanak öngörüyorsa (örneğin, Özellik V04’teki uzun süreli bisiklet park alanlarının sayısı gibi), bu olanaklar WELL için ayrılmış olduğu sürece, bir iç mekan projesi bu özelliği karşılayan temel bina için kredi alabilir.

ALAN TİPLERİ

WELL v2’nin tüm bölümleri belirli alan türleri için tasarlanmıştır. Alan türleri, bir projenin bütünü olarak değil, bir proje içindeki boşlukları ifade eder. Örneğin bir okul; sınıflar, ofisler, ticari mutfak ve yemek alanları gibi alan türlerinden oluşabilir. Bir proje içindeki alan tiplerini belirlemek, WELL özelliklerinin o projeye nasıl uygulanacağını netleştirmeye yardımcı olabilir. 

WELL özelliklerindeki birçok parça, “Tüm alanlar” için belirtilir; bu, parçanın tüm proje türleri için proje sınırları içindeki tüm alanlara uygulanması gerektiğinin bir göstergesidir. Parçaya bağlı olarak, belirli alan türleri için farklı gereksinimler olabilir. Bu gereksinimler, ya tüm mahaller için gereksinimlere ek olarak gereklidir ya da diğer tüm mahaller için listelenen gereksinimlerin yerine kullanılır. Örneğin, Özellik N01 Bölüm 1, “Yemek Alanları Hariç Tüm Alanlar İçin” sekmesinde belirtildiği gibi yemek alanları ve diğer tüm alanlar için ayrı gereksinimlere sahiptir. Bunun tersine, Özellik N01 Bölüm 2, “Tüm Alanlar İçin” (Yemek Alanları dahil) ve yalnızca “Yemek Alanları İçin” ek gereksinimleri için bir dizi gereksinime sahiptir. 

Alan Tipi Doluluk

Bir projedeki alan tiplerinin sınıflandırılmasına ek olarak, WELL v2, alanları doluluk seviyelerine göre de ayırt eder: 

 • Düzenli olarak kullanılan alan:  Belirli bir bireyin normalde en az bir sürekli saat veya toplam olarak günde en az iki saat harcadığı ofisler, konferans salonları, yatak odaları ve sınıflar gibi proje içindeki alanlar.
 • Kullanılabilir alan:  Geçiş alanları veya balkonlar dahil, ancak depolama alanları veya ekipman odaları gibi nadiren erişilen alanlar hariç, herhangi bir görev veya etkinlik için işgal edilebilecek alanlar. 

930 m 2‘den büyük odalar , doluluk açısından bağımsız olarak değerlendirilebilecek ayrı bölgelere (her biri en az 325 m 2 bölünebilir)Örneğin, büyük bir oda, içinde düzenli olarak kullanılan bir veya daha fazla küçük alana (yani bölgelere) sahip olabilirken, kalan bölümler ise alan olarak değerlendirilmez. Bu durumda proje, kat planı içinde bu bölgeleri belirleyip etiketleyebilir ve buna göre özellik ve performans testi gerekliliklerini uygulayabilir. 

KULLANICI TÜRLERİ

Bir projenin her aşamasında kimin bulunacağını belirlemek veya tahmin etmek, WELL özelliklerinin gereksinimlerinin nerede ve kimler için geçerli olduğunun tam bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. WELL, özellikleri paylaşan birey gruplarına atıfta bulunmak için belirli bir terminoloji kullanır. Proje ekipleri, ilgili özelliklerde bu terimlerin tek ve tutarlı bir tanımını kullanmalıdır:

 • Kullanıcı:  Proje sınırları içindeki herhangi bir kişi.
 • Düzenli kullanıcı:  Proje sınırları içinde en az beş gün boyunca ayda en az 30 saat harcayan bir kişi (örneğin, çalışan, ikamet, öğrenci).
 • Ziyaretçi:  Düzenli olarak ikamet etmeyen herhangi bir bina sakini (örneğin, alışveriş yapan, müze müdavimi, otel misafiri).
 • Çalışan:  Proje sınırları içinde proje sahibi için çalışan kişi. 
 • Uygun çalışan:  Sosyal yardım almaya hak kazandığı belirlenen bir çalışan. Bu, asgari olarak tüm tam zamanlı çalışanları kapsar, ancak uygun olduğu şekilde yarı zamanlı çalışanları, stajyerleri, sözleşmeli çalışanları ve diğer tam zamanlı olmayan çalışanları da içerebilir.

Listelenen kullanıcıların sınıfına dayalı olarak boyut veya miktar hesaplamalarının yapılmasını gerektiren özellikler için, herhangi bir zamanda o sınıftan beklenen maksimum kullanıcı sayısını kullanılır.

HESAPLAMALAR

WELL özellikleri için hesaplama yaparken yuvarlama uygulanmaz. Bunun yerine, sonucun en kapsamlı yorumunu kullanılır. Örneğin, Özellik V02 Bölüm 1, “tüm iş istasyonlarının en az %25’i” için yüksekliği ayarlanabilir iş istasyonları gerektirir. 21 iş istasyonu olan bir projede, beş masa yalnızca %23,8’e ulaşacağından, gerekli iş istasyonu sayısı altı olacaktır.

WELL ÖZELLİKLERİNİN MİNİMUM KAPSAMI

Belirli özellikler, asgari bir kapsamın karşılanmasını gerektirir – yani, insanlarla, mekanlarla ve/veya ürünlerle ilgili bir özelliği elde etmek için gereken asgari başarı düzeyini gerektirir. 

YENİ KURULU ÜRÜNLER

Özellikle Malzeme konseptindeki bazı özellikler, projede belirli özelliklere veya niteliklere sahip ürünlerin (temizlik ürünleri gibi) kullanılmasını veya kurulmasını gerektirir. Daha spesifik olarak, bazı özelliklerin gereksinimleri yeni kurulan ürünlere, yani proje kaydından sonra kurulan ürünlere uygulanır. 

Önkoşulların minimum kapsamı yoktur ve ilgili yeni tesis edilmiş malzeme/ürünleri olmayan bir proje uygun kabul edilir. Örneğin, Özellik X01, yeni takılan lamba ve elektroniklerin belirli kategorilerinde cıvayı kısıtlar. Bir projede lamba veya elektronik yoksa, bunların özellik gereksinimlerine uygun olduğu kabul edilir. 

Projelerin yeni kurulan ürünlere veya malzemelere uygulanan optimizasyonlara hak kazanması için, özellik gereksinimlerine uyması gereken ürün veya malzemelerin miktarı özellik dilinde belirtilir. Örneğin, Özellik X05, yeni kurulan mobilya, doğrama işleri ve demirbaşların en az yarısının gelişmiş malzeme kısıtlamalarını karşılamasını ve kapsam dahilinde kalifiye olmak için en az 10 farklı ürünün bulunmasını gerektirir. 

YİYECEK VE İÇECEKLER

Belirli bir ürün kategorisi, yiyecek ve içeceklerle ilgilidir. Catering dahil, proje sahibi tarafından günlük olarak (veya sözleşme kapsamında) yiyecek satmayan veya sağlamayan projeler, beslenme önkoşullarına uygun olarak değerlendirilir. Günlük esas, projenin işletim haftasındaki günlerin çoğunluğu olarak tanımlanır. Bu, yıl boyunca yiyecek satmayan veya sağlamayan projeler için mevsimlik operasyonun her haftasında değerlendirilir.

Proje sahibi (veya proje sahibi ile sözleşmeli bir satıcı) tarafından sağlanan yiyecek ve içecekler, restoranlar, kafeteryalar, kafeler, otomatlar ve mutfak kiler alanlarında satılan veya sağlanan ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bina sakinleri tarafından kişisel tüketim için projeye getirilen hiçbir şeyi içermezler. 

Ticari yemek mekanları için geçerli olan özellikler, yerinde yemek hazırlamayı ve/veya tam servisli yemek yemeyi gerektirir. Bu projeler tipik olarak ticari bir mutfak ve yemek servisi personelini içerir. Yerinde hazırlanan yiyecekler, yerinde toplanan yiyecekleri ve hemen tüketilmek üzere hazırlanan yiyecekleri içerir. Bu tesislere sahip olmayan projeler bu özellikleri takip etmeye uygun değildir. 

Sorumluluk Reddi : Bu içerik WELL standardı hakkında genel bilgi vermek için yazılmıştır. Bu makalede yer alan içeriklerin uygulanması sonrası olabilecek zarardan yazar sorumlu tutulamaz. WELL Standardı uygulaması için mutlaka WELL danışmanı ile görüşmenizi tavsiye ederim. Daha fazla bilgi için WELL Standardının resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir