Tesis Yönetiminde Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, bir tesisin yasal, finansal, operasyonel, süreç ve performans açısından maruz kaldığı tehditler olarak adlandırabiliriz. Herhangi bir riski belirlemek, derecelendirmek, değerlendirmek, önceliklendirmek, riskin kimleri ve nasıl etkilediğini ve hatta risk karşısında alınacak tedbirleri belirlemek gerekiyor.

Devam

Tesis Yönetimi için CAFM Nedir?

Bilgisayar destekli tesis yönetimi (Computer Aid Facilities Management – CAFM), işletmelerin ve işletme sahiplerinin, iş sürekliliği ve tesis yönetimi yazılımı aracılığıyla temel lojistik görevleri dijital alana taşımasına olanak tanıyan, büyüyen bir bilgi teknolojisi alanıdır.

Devam