Tesis Yönetiminde Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, bir tesisin yasal, finansal, operasyonel, süreç ve performans açısından maruz kaldığı tehditler olarak adlandırabiliriz. Herhangi bir riski belirlemek, derecelendirmek, değerlendirmek, önceliklendirmek, riskin kimleri ve nasıl etkilediğini ve hatta risk karşısında alınacak tedbirleri belirlemek gerekiyor.

Devam