İSG

Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler, kapsamında havalandırma, bakım ve süreç takip sistemlerinin kullanılmasına yönelik olarak Covid19 ve diğer olası pandemi süreçlerinde uygulanması gereken kuralları yayınladı. Mevcut binalar için oluşturulan pandemi tedbirleri, Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu tavsiyelerine ilave olarak uygulanması amacıyla hazırlanan ofislerde pandemi tedbirleri ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım, tutum ve işletmesine yönelik kurallar oluşturmaktadır. Covid19 sebebiyle hazırlanan Mevcut Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler el kitabı esasında sadece Covid19 değil ileride oluşabilecek tüm pandemi senaryolarını kapsamaktadır. Dolayısıyla tüm otel işletmecilerinin bu kuralları dikkatle okuyarak ekipleri ile paylaşması ve dönem dönem kısa eğitimler ile pekiştirmesi stratejik olarak çok önemlidir. Pandemi ile mücadele sadece çalışanlar için değil aynı zamanda misafirlerin sağlığını korumak için yapılmış bir çalışma olup teknik işletmeye göre tasarlanmıştır.

Mevcut Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler el kitabı, bir virüsün yayılımını azaltmak için; Bakım Rejimleri ve Temel Güvenlik Önlemleri, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Sistem Devreye Alma, Çalıştırma ve Taze Hava Oranları, Hava Filtrasyonu ve Hava Temizleme Seçenekleri ve Sıhhi tesisatta alınacak önlemler ve kontroller uygulanmalıdır.

Mevcut Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler, için oluşturulan pandemi tedbirleri el kitabı; MMO (Makine Mühendisleri Odası), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) üyesi Tabiplerin katılımıyla oluşturduğumuz “İklimlendirme Teknik Kurulu” dokuz alt komisyon kurarak çalışmaları sonucu oluşturulmuştur.

mevcut-binalarda-pandemi-tedbirleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir