Çevre YönetimiİSG

EHS Nedir?

Son zamanda özellikle uluslar arası kuruluşlarda (EY-EYÇ-ES) harflerin sık kullanıldığı dikkatimi çekti. EHS birbirini operasyonel olarak tamamlayan işlerin birleşimini oluşturan İngilice kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. E; Environment, H; Health, S; Safety anlamına geliyor. Yani Environment, Health ve Safety.. Bu okumayı yapıyorsanız ya siz iyi bir Tesis Yöneticisi veya tesislerin yönetilmesinde görev alan, gelecek vaat eden, işini seven istekli bir kişisinizdir. Dolayısıyla Environment, Health ve Safety ile operasyonları zaten biliyorsunuzdur, bilmeyenler için kısaca neden EHS işi Tesis Yöneticileri için önemli hale gelmiştir açıklamaya çalışacağım.

EHS ülkemizde Çevre, Sağlık ve Emniyet olarak işletmelerde takip edilen bir süreç olmakla birlikte esasında Ülkemizde “Çevre Yönetimi ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak kategorik bir şekilde ayrı ayrı takip edilen stratejik ve operasyonel faaliyetlerdir. Çevre yönetimi tamamen ayrı bir uzmanlaşmış bir ekiple yönetilirken İş Sağlığı ve Güvenliği ise yine kendi dikeyinde uzman ekipler ile yönetilir. Bu yönetimlerin ayrı ayrı takip edilmesinin en büyük sebebi her iki disiplinin merkezinde denetim bulunmasıdır.

Çevre Yönetimi

Çevre yönetimi ekipleri işletmenin faaliyetlerinden doğan çevresel etkiyi denetler, inceler ve azaltıcı önleyici tedbirler alır daha sonra sonuçlarını analiz eder. Daha sonra kamu ve özel dış denetimlere maruz kaldığında saha denetimleri ve belge denetimine girerek işletmeyi temsil eder. Yine yasal olarak gerekli dokümantasyonu klase eder ve ilgili yasal kurumlara veri girişi yapar.

İş sağlığı ve Güvenliği

Kısaca ülkemiz İş Güvenliği veya İSG olarak adlandırılan kurum içindeki organizasyon, işletmenin faaliyetleri sırasında çalışanları ve müşterilerinin sağlığı ve emniyetini sağlayacak önlemler alınmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetlemeler yapar, iyileştirici ve önleyici çalışmaları takip eder ve raporlar. Herhangi bir iş kazası oluştuğunda yasal mercilere gerekli raporlamaları yapar ve gerektiğinde dış denetime girerek işletmeyi temsil eder. İşletmenin risk etki derecesine göre lisanslanmış iş güvenliği uzmanları tarafından ayrıca işverenlere veya üst yönetime periyodik olarak raporlama yapar.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Son zamanlarda EHS olarak kısaltılmış olarak özellikle uluslar arası firmalarda sıkça kullanılmasının en büyük sebebi gelişmiş ülkelerde bu üç fonksiyonunun ortak olarak takip edilerek raporlanmasıdır. Çünkü işletmenin faaliyetlerine bağlı çevresel etkiler aynı zamanda bir iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Örneğin eğer çok fazla karbon salınımı varsa bunun çalışanların sağlığı üzerinde de etkisi olacaktır ki bu noktada iş sağlığı ve güvenliği devreye girmektedir. Farklı bir örnek vermek gerekirse, işletmenin faaliyetlerine bağlı olarak oluşturduğu atıkların bertaraf edilmesi bir çevre konusu olsa da bu atıkların insan sağlığı üzerinde bir etkisi oluşturması kaçınılmazdır. Özet olarak her ne kadar çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği Tesis Yönetiminde iki farklı disiplin olarak çalışsa da ortak noktada buluştuğu bir çok detay bulunmakta. Bu yüzden iki disiplinin ortak çalışması sayesinde, sinerji oluşturarak 2 + 2 = 5 yapacak bir strateji oluşturabilir.

Sinerji oluşturmak için Çevre Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin ortak bir platform üzerinden ölçme ve izleme sistemi kurması son derece faydalıdır. Eğer ayrı klasör ve kütüphane üzerinden çalışma yapacaksalar herhangi bir iş birliğinde bulunmaları çok zor olacaktır. Operasyonel ve stratejik başarı için tek bir klasör veya kütüphane oluşturarak ortak çalışmaları gerekir ki bunun için bir sistem (yazılım) kurulması kritik öneme sahiptir. Piyasada özelleştirilmiş veya standart bir çok süreç takip yazılımları bulunmaktadır. Eğer ortak veri yönetecekleri bir sistem oluştursalar kazanacakları sinerji ile, faaliyetlerinden dolayı oluşacak çevresel etkileri daha fazla azaltabilir, müşteri ve çalışanları sağlık ve emniyetini daha fazla koruyabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir