Etik

Tesis Yöneticileri için kaynak olmak amacıyla kurduğum web servisini aşağıdaki etik değerlere uygun olarak yayın polikası oluşturulmuştur.

 • Anayasası ve kanunlarına, güncel yönetmelik ve mevzuata uygun olarak bilgi ve haber yayınlanmasını sağlarız.
 • Beyan, belge ve raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösteririz..
 • Yayınlarımı doğruluk ve şeffaflık ile yaparız.
 • Haksız rekabet yapmayız.
 • Tüketici haklarının korunmasına önem veriririz.
 • Çevre ve hayvan haklarına saygılı oluruz..
 • Yayınlarımı yaparken, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklemeden, eşit mesafede davranırız.
 • Yasalara saygılı, ziyaretçi haklarına saygılı, dürüst, güvenilir, sadık ve adil davranırız.
 • Verdiğimiz sözleri ve yükümlülükleri yerine getirmeye özen gösteririz.
 • Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlarız.
 • Yayınlarımızın hesabını şeffaf ve dürüst olarak veririz.