Tesis Yönetiminde Kariyer

Tesis Yönetimi İşinde Kariyer Türleri

Tesis yönetimi, faaliyet olarak bir çok çeşitli hizmet türlerini kapsar. Tesis Yönetimi işinde alınacak görevlere bağlı seçeneklerde, nispeten düşük eğitim gereksinimleri gerektirecek işler bulunurken, aynı zamanda son derece iyi teknik eğitim ile “sahada” çeşitli görev, sorumluluk ve roller bulunmaktadır. Bazen bir çalışan sadece bir sorumluluk veya rolü üstlenirken, başka bir çalışan ise birden fazla stratejik ve operasyonel roller ve sorumlulukları üstlenebilir. Diğer taraftan Tesis Yönetimi görevlerinden birisi de çalışmaları denetleyen ve koordine eden, genellikle bir üniversite diploması ve ekstra sertifikalar veya bu alanda önceden kapsamlı bir deneyim gerektiren “yönetici” rolleridir ve bu görevin adı Tesis Yöneticisidir. Tesis yönetiminde kariyer çeşitliliği olarak çeşitli kategoriler bulunmaktadır.

Temizlik Hizmetler

Tesis Yönetimini hizmetleri içinde genellikle ilk akla gelen şey temizlik hizmetleridir. Doğru, planlı ve özenli yapılan temizlik hizmetleri, tesisin veya mülkün estetik değeri için hayati öneme sahiptir. Temizlik hizmeti, tesisin değerini, sahada çalışanların ve tesisi ziyaret edenlerin moralini pozitif yönde etkiler. Temiz ortamların sağlanması, çöplerin atılması ve sıhhi alanların korunması da sağlıklı bir çalışma ortamı ve yaşam alanı sağlar. Çoğu zamanlar Temizlik Hizmetleri kendi içinde daha özel rollere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin; cam temizliğini, konusunda uzman Temizlik Görevlileri yapar. Dikey kariyer fırsatları sunan Temizlik Hizmetlerinde daha yüksek sorumluluk ve roller; personelin temizlik süresini optimum düzeye çıkarmak, aynı alanların tekrar tekrar temizlenmesini önlemek için gerekli çalışmaları koordine etmek ve temizlik süreçlerini yalınlaştırarak verimliliği arttırmak ve temizlik personellerinin yönetimini sağlamaktır.

Teknik Hizmetler

Bir ofiste duman dedektörü, yangın alarmı gibi “pasif” çalışan donanımlardan tutun, asansör gibi sürekli hareket halinde olan sistemlerin bakım ve onarım operasyonlarını kapsayan her şey Teknik Hizmetlerin görev alanına girmektedir. Teknik Hizmetler günlük kontrol, hatta bazen bir günde daha fazla kontrol, denetim yaparak sahada bulunan tüm bina sistemlerini takip eder, notlar alır ve gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini yapar veya yapılmasını sağlar. Tesisin çalışanları için işleyen, enerji, aydınlatma, zayıf akım ve iklimlendirme sistemleri işletme ve bakımı, sistemin gerçek değeri ve ekipmanların işlevsel ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve tesise olan yatırım ve işletme maliyetlerini azaltmaktır. Tesisteki tüm teknik sistemlerin tümünün çalıştığından emin olmak ve gelecekte de verimli çalışmasını sağlamak Teknik Hizmetlerin görevidir. Teknik Hizmetler içinde yatay ve dikey pek çok kariyer fırsatı bulunur. Örneğin bir teknisyen olarak giriş seviyesinden başlayarak teknik müdürlüğe kadar yükselmeniz olasıdır. Diğer taraftan kariyer yolculuğuna mühendislik eğitimi ile başlayan çalışanlar, teknisyenlere göre daha fazla avantaja sahiptir.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Bu disiplin, aynı zamanda güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını teşvik eden sürdürülebilir, çevre dostu iş yerlerinin oluşturulmasını ve sürdürülmesini kapsar. Örneğin, tesis için yeterince temiz hava kalitesini ve tesisin makul bir karbon ayak izini sağlamak için yapılan çalışmalar ÇSG kapsamına girmektedir. Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği disiplininde hizmet veren çalışanlar, değişen yerel ve merkezi düzenlemeleri takip etmeli ve tesislerinin genelini karşıladığından emin olmalıdır. Bu iş sadece operasyonel faaliyetleri değil, aynı zamanda kuruluşların davalardan, sigorta taleplerinden, kamu skandallarından ve nihayetinde ihlaller nedeniyle ceza alması veya kapatılmalarından kaçınmasına yardımcı olduğu için hayati önem taşır.

Alan Yönetimi ve Taşınma

Ofislerin genişlemesi, artan ve azalan personel sayısı veya tamamen yeni tesislere taşınması vb. sebeplerle sık sık değişimler yaşanır. Bu tip operasyonların yönetimi dikkatli planlama ve yardımcı bir yazılımı olmadan maliyetli, karmaşık ve zor bir operasyon haline gelir. Bu disiplinde çalışanlar, alan yönetimi kapsamında gerekli düzenlemeleri karşılarken gerekli tüm olasılıklara hazırlanarak personel ve alan değişikliklerini sorunsuz bir şekilde yapabilirler. Bir organizasyonun tesis için faaliyet değeri oldukça fazladır.

Ulaşım Hizmetleri (Personel Servisleri ve Filo Yönetimi)

Daha büyük tesislerde – kampüslerde, kurum stratejilerine bağlı olarak tesis yöneticilerinin ulaşım çözümlerini planlanması ve uygulaması gerekebilir.  Örneğin bir hava limanı tesisi yönetilirken, servisleri, otobüsleri ve taksileri geliş kapısındaki farklı toplama bölgelerinden birbirlerini yavaşlatmadan yönlendirmek için çok fazla planlama gerektirir. Diğer taraftan üretim yada ticaret yapan bir tesiste, satış yöneticilerinin, yönetim kadrosunun araçlarının kiralanması, şoför tahsis edilmesi, periyodik bakım onarımlarının yaptırılması, HGS, benzin, otopark vb. maliyet ve ihtiyaçlarının karşılanması için profesyonel bir bakış açısı gerekir. Yine personel servislerinin kontrolü, rout planlaması, hakedişlerinin düzenlenmesi, personellerin yol güvenliğinin sağlanması yine Tesis Yönetimi faaliyetlerinden birisi olan Filo ve Servis Yönetiminin faaliyetleri kapsamındadır. Aynı şekilde tesise bağlı filo ve personel servislerinin yönetimi için yüksek teknolojiden faydalanmak ve tesis operasyonlarında tasarruf sağlamak yine faaliyetlerden birisidir.

Güvenlik Hizmetleri

Tesislerde Fiziki Güvenlik ve Elektronik Güvenlik olmak üzere iki faaliyet Güvenlik Hizmetleri kapsamındadır. Güvenlik Hizmetleri ise Tesis Yönetim hizmetleri kapsamında ki diğer önemli konulardan birisidir. Fiziki güvenlik, tesisin fiziksel alanlarının, çalışanlarının ve misafirlerinin güvenliği için gözetim yapmakta, çalışanlar için güvenli yaşam standartları oluşturmakta, bina içi toplanma ve kaçış senaryoları oluşturmakta ve gerekli durumlarda müdahalede bulunmaktadır. Elektronik güvenlik ise, kartlı geçiş sistemleri, CCTV çalışmalarını takip etmek, yangın algılama, merkezi alarm sistemlerini incelemek, elektronik kilitleri kontrol etmek, kartlı geçiş sistemlerini yönetmek ve kartların dağıtımını yapmak vb. elektronik olarak tesisin güvenliğini sağlamakta ve yine elektronik sistemlerin bakım, onarım ve upgrade işlemlerini yapmaktadır. Konut ve ofis binaları dışında ise, perakende sektöründe hizmet veren tesislerde ürünlerin güvenlik etiketlerinin korunmasına kadar güvenlik kapsamına girebilir. Tesis Yöneticileri fiziki güvenliğin sağlanması için, sözleşmeli bir güvenlik firması çalıştırsa bile, yönetim idare ve planlama yapabilir.

Yangın Güvenliği

Tesislerde yangın güvenliği, bir tesisin yangınları önleme ve bu konudaki riskleri yönetmek ilgili tüm yönleri kapsar. Bir yangın durumunda, yangının kontrol altına alınmasına ve söndürülmesine yardımcı olur ve ayrıca binadaki insanları güvenli bir yere taşır. Bu, kaçış yollarının stratejik planlamasını ve her katta yangın koruma görevlilerinin atanmasını, güncel haritaları tutmayı, çalışan duman dedektörlerini ve yangın söndürücüleri ve hatta yangın kaçış kapılarının düzgün bir şekilde açılıp kilitlendiğinden emin olmak gibi konuları kapsamaktadır. Yangın Güvenliği ile ilgili sorumlu kişiler, malzemelerin, planların ve güzergahların sık sık denetlenmesini, uzman olmayan personelin eğitimini ve hepsinden önemlisi dikkatli olmayı gerektirir. Bir çok tesiste yangın güvenliği genelde kollektif çalışmalar ile sağlanır. Bu kapsamda, Güvenlik Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Bina Yönetimi ortak çalışır. Eğer tesis kritik bir hizmet ve üretim sağlıyorsa örneğin, enerji, gaz, petrol, müze, savunma sanayi gibi tesisler gibi özel nitelikli tesislerde ise tesisin tipine uygun olarak ekipler yerleştirilir ve yangın güvenliği uzmanları tarafından yönetilir.

Bina Hizmetleri

Ticari tesisler ve eğitim kurumları gibi tesislerin ve bağlı binalarının düzgün çalışması için büyük bir organizasyon ve koordinasyon gerektirir. Toplantı odaları, seminer salonları ve konferans odalarının kullanım için planlanması, yiyecek ve içecek ikramların temin edilmesi ve dağıtım hizmetlerinin sağlanması gerekir. Tesis içinde bulunan tüm çay kahve makineleri, su sebillerinin bakımlı ve dolu olmasını sağlamak küçük bir iş gibi gözükse de hizmet memnuniyeti açısından gerçekten önemli bir konudur. Tüm bu hizmetlerin de ötesinde, tesis içinde gerçekleşen sorunları almak, sıraya koymak ve çözmek için yardım masası destek veren bina yönetimi işleri toplar ve tesis yönetimi kapsamındaki diğer uzman kişilere yönlendirir. Gelen çağrı talepleri, BT personeli gerektiren yazılım sorunlarından, yanmış ışıklardan, sıkışan fotokopi makinelerine ve hatta mekanik sorunlara kadar değişebilir. Yardımı koordine etmek ve zamanında yerine getirmek sadece verimli bir kadro sağlamakla kalmaz, aynı zamanda moral ve motivasyonu da yükseltmektedir. Toplantı odası yönetimi, çağrı yönetimi, tesis içindeki yiyecek içecek yönetimi, santral karşılama yönetimi, muhaberat hizmetleri, bina içinde hizmet verecek 3. parti firmaların (berber, büfe, cafe vs.) yönetimi bina hizmetleri kapsamına girmektedir.

İş Sürekliliği

İş Sürekliliği Planlaması, tesis yönetiminin en stratejik disiplinlerinden biridir. Elektrik kesintisi, sunucuya erişim kaybı, yeni sistemlere hatalı geçiş ve deprem, sel gibi tehlikeli acil durumlar bir işletmenin karlılığına ciddi şekilde zarar verebilir. Bu sorunları hafifletmek için Tesis Yönetimi ekiplerinin diğer iş birimleriyle birlikte planlar oluşturması ve iş sürekliliğine yönelik olarak takip ve koordinasyona yönelik eğitimler yapılması gerekir. İs sürekliliğinin aksamasının sebepleri olarak, bir kapı kilidinin arızalanması kadar zararsız olmasında tutun yangın anında bir hayatın kurtarılmasına kadar önemli süreçleri kapsayabilir. İş sürekliliği ekipleri, işin aksamaması ve devamlılığı için planlar oluşturur, ekiplere eğitimler verir ve acil durumda yedek kaynakların devreye alınmasını sağlar.

Sonuç olarak Tesis Yönetimi geçmişi çok kısa bir meslek olmakla birlikte, artan ihtiyaçlara ve yasal düzenlemelere paralel olarak kendisini sürekli geliştiren ve dönüştüren bir meslek olduğundan Tesis Yönetimi işinde bir çok kariyer fırsatı bulunmaktadır. Düne kadar sadece temizlik, teknik ve güvenlik ana unsurları oluştururken bugün onlarca alt uzmanlık gerektiren görev ve roller bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: