Tesis Yöneticisinin Özellikleri

İngilizceTürkçe
– Overseeing and agreeing contracts and providers for services including security, parking, cleaning, catering, technology and so on.
– Supervising multi-disciplinary teams of staff including cleaning, maintenance, grounds and security.
– Ensuring that basic facilities, such as water and heating, are well-maintained.
– Managing budgets and ensuring cost-effectiveness.
– Ensuring that facilities meet government regulations and environmental, health and security standards.
– Overseeing building projects, renovations or refurbishments.
– Developing, leading and executing purchasing strategies.
– Tracking and reporting key functional metrics to reduce expenses and improve effectiveness.
– Crafting negotiation strategies and closing deals with optimal terms.
– Partnering with stakeholders to ensure clear requirements documentation.
– Forecasting price and market trends to identify changes of balance in buyer-supplier power.
– Performing cost and scenario analysis, and benchmarking.
– Seeking and partnering with reliable vendors and suppliers.
– Güvenlik, park, temizlik, yemek, teknoloji vb. dahil hizmetler için sözleşmeleri ve sağlayıcıları denetlemek ve kabul etmek.
– Temizlik, bakım, zemin ve güvenlik dahil çok disiplinli personel ekiplerini denetlemek.
– Su ve ısıtma gibi temel tesislerin bakımlı olmasını sağlamak.
– Bütçeleri yönetmek ve maliyet etkinliği sağlamak.
– Tesislerin hükümet düzenlemeleri ile çevre, sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamak.
– Bina projelerinin, tadilatların veya tadilatların denetlenmesi.
– Satın alma stratejileri geliştirmek, yönetmek ve uygulamak.
– Giderleri azaltmak ve etkinliği artırmak için temel işlevsel ölçümleri izleme ve raporlama.
– Müzakere stratejileri oluşturmak ve optimum şartlarla anlaşmaları kapatmak.
– Net gereksinim dokümantasyonu sağlamak için paydaşlarla ortaklık yapmak.
– Alıcı-tedarikçi gücündeki denge değişikliklerini belirlemek için fiyat ve piyasa eğilimlerini tahmin etmek.
– Maliyet ve senaryo analizi ve kıyaslama yapmak.
– Güvenilir satıcılar ve tedarikçiler aramak ve onlarla ortaklık kurmak.
QualificationsNitelikler
Bachelor’s degree or equivalent,
Fluent at English,
5 years of experience in a similar position,
Communication and influencing skills,
Analytical and problem-solving skills,
Decision-making skills,
The ability to lead and manage teams and projects,
Attention to detail but also the ability to see the implications for the bigger picture
Commercial awareness,
Interest in market dynamics along with business sense
Organization, time management, prioritizing and the ability to handle a complex, varied workload
Familiarity with sourcing and vendor management
A knack for negotiation and networking
Lisans veya dengi,
İngilizce bilen,
Benzer bir pozisyonda 5 yıllık tecrübe,
İletişim ve etkileme becerileri,
Analitik ve problem çözme becerileri,
Karar verme becerileri,
Ekipleri ve projeleri yönetme ve yönetme yeteneği,
Detaylara dikkat ve aynı zamanda daha büyük resim için etkileri görme yeteneği
Ticari farkındalık,
İş anlayışı ile birlikte piyasa dinamiklerine ilgi
Organizasyon, zaman yönetimi, önceliklendirme ve karmaşık, çeşitli iş yükünün üstesinden gelme yeteneği
Kaynak bulma ve satıcı yönetimine aşinalık
Müzakere ve ağ oluşturma becerisi
%d blogcu bunu beğendi: